Támogatások

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér

1.; törzskönyvi azonosító szám (PIR): 831004; adószám: 15831000-1-42; képviseli: Dr. Birkner

Zoltán, elnök) mint támogató (a továbbiakban: Támogató) által meghirdetett PIACVEZÉRELT

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS PROJEKTEK TÁMOGATÁSA pályázati

felhívásra (a továbbiakban: Pályázati Felhívás)